«Αυτός που είναι πραγματικά καλός, δεν είναι ποτέ δυστυχής.»

Κομφούκιος (Κινέζος ηθικοφιλόσοφος)

Let’s give it a thought… 😉