Η εφηβεία σε ένα λεπτό.  Απλός και λιτός τίτλος. Μάλλον το βίντεο τα λέει όλα. Η εφηβεία σε ένα λεπτό.